SAMPLE SITE

SAMPLE SITE

Linksリンク

生命科学系関連サイト
生命科学系 研究セミナー 主に高校生向けの生命科学研究セミナーを実施しています。
生命理工学専攻 研究セミナー 大学院 生命理工学専攻にて、研究セミナーを実施しています。
生命科学系公式サイト 東京電機大学が管理する生命科学系公式サイトです。
生命科学系紹介動画 2020年度版 生命科学系紹介動画(電大YouTubeチャンネル)です。
生命科学系ブログ 東京電機大学理工学部生命科学系のページ。学系に関するお知らせや、論文紹介など。生命科学系教員がお送りします。
生命科学系Twitter 東京電機大学理工学部生命科学系のページ。学系に関するお知らせや、論文紹介など。生命科学系教員がお送りします。